Skip to main content
Accedir al perfil

Anna Font Jornet

Administracions públiques

Organització: CIMNE

Tipus avaluació: Necessitats / Diagnosi , Implementació / Procés , Impacte / Eficàcia , Econòmica / Eficiència

Tècniques d'anàlisi: Quantitatives , Qualitatives , Revisions de literatura

Àmbit professional: Administració Pública , Centres de recerca , Consultoria , Professional independent , Universitats


Telèfon de contacte: 630340036