Skip to main content
Accedir al perfil

Guillem Torres Pagès

Administracions públiques , Cultura

Organització: Universitat Pompeu Fabra

Tipus avaluació: Econòmica / Eficiència

Tècniques d'anàlisi: Quantitatives , Qualitatives , Revisions de literatura

Àmbit professional: Administració Pública , Centres de recerca , Consultoria , Universitats