Skip to main content
Accedir al perfil

Maria Sanchez Vidal

Afers socials i desigualtat , Habitatge , Ocupació i emprenedoria , Promoció econòmica , Salut

Organització: KSNET

Tipus avaluació: Disseny / Teoria del canvi , Necessitats / Diagnosi , Implementació / Procés , Impacte / Eficàcia , Econòmica / Eficiència

Tècniques d'anàlisi: Quantitatives

Àmbit professional: Centres de recerca , Consultoria


Telèfon de contacte: 699669357

Web: https://www.ksnet.eu/

Twitter: @m_sanchezvidal

Socia de KSNET. Doctora en Economia per la Universitat de Barcelona. També és investigadora associada al Centre for Economic Performance de la London School of Economics i a l’Institut d’Economia de Barcelona. Ha col·laborat anteriorment amb el What Works Centre for Local Economic Growth a Londres. Especialista en avaluació de polítiques públiques, ha realitzat nombroses avaluacions en diversos àmbits com la ocupació, l'economia urbana o la pobresa i la desigualtat.