Accedir al perfil

Olatz Ribera Almandoz

Administracions públiques , Afers socials i desigualtat , Gènere i interseccionalitat , Habitatge , Salut

Organització: Episteme Investigació i intervención social

Tipus avaluació: Disseny / Teoria del canvi , Necessitats / Diagnosi , Implementació / Procés , Impacte / Eficàcia

Tècniques d'anàlisi: Quantitatives , Qualitatives , Participatives , Revisions de literatura

Àmbit professional: Centres de recerca , Consultoria