Skip to main content
Accedir al perfil

Andreu Orte del Molino

Administracions públiques , Cultura

Organització: Diputació de Barcelona

Tipus avaluació: Disseny / Teoria del canvi , Necessitats / Diagnosi , Implementació / Procés , Impacte / Eficàcia

Tècniques d'anàlisi: Quantitatives , Qualitatives , Participatives , Revisions de literatura

Àmbit professional: Administració Pública , Universitats