Skip to main content

Curs Introducció a l’anàlisi de dades per a l'avaluació de polítiques públiques

Es tracta d'un curs d'introducció als principals mètodes i tècniques d’anàlisi quantitativa que s’apliquen a l’avaluació de polítiques públiques. Es dirigeix a professionals de l’administració pública, del tercer sector i d’empreses de consultoria per al sector públic que desitgin adquirir coneixements bàsics d’estadística i competència en el programa lliure R i la seva interfície gràfica RStudio per a l’anàlisi i avaluació de polítiques públiques. També es dirigeix a llicenciats o graduats en ciències socials que desitgin reforçar el seu perfil en anàlisi de dades i/o familiaritzar-se amb l'ús del programa lliure R i la seva interfície gràfica RStudio

Els objectius d’aprenentatge són els següents:

  • Conèixer els fonaments i conceptes bàsics de l’estadística descriptiva i de l’estadística inferencial.
  • Conèixer les aplicacions de les tècniques estadístiques en l’avaluació de polítiques públiques.
  • Practicar l'aplicació d'aquestes tècniques amb el paquet estadístic lliure R mitjançant l'ús d'una de les seves interfícies gràfiques (RStudio).
  • Analitzar exemples d’aplicació d’aquestes tècniques a avaluacions concretes de polítiques públiques

El curs s’estructura en vuit sessions de tres hores de durada. Cadascuna de les sessions es composa de tres parts:

  • Presentació teòrica de les diverses tècniques estadístiques (1 hora)
  • Aplicació de les tècniques amb el paquet estadístic R i RStudio (1 hora)
  • Resolució d’un exercici pràctic (1 hora)

El material formatiu de suport inclou les presentacions de les sessions teòriques, les guies per a l'aplicació pràctica a RStudio i R, els casos i exercicis pràctics, amb exemples reals i les lectures de referència, bibliografia i webgrafia.

Professionals de l’administració pública, del tercer sector i d’empreses de consultoria per al sector públic.

Es concedirà un certificat d’aprofitament a aquells participants que hagin assistit a la totalitat de les sessions.

JOAN-JOSEP VALLBÉ.
És professor agregat de ciència política de la Universitat de Barcelona, on hi imparteix cursos de comportament
polític i anàlisi de dades. Doctor en ciència política per la UB (2009), ha estat investigador post-doctoral a la
Universitat d’Amsterdam i investigador visitant a la Universitat de Cornell (EUA) i a la Vrije Universiteit Amsterdam
(VU). Les seves principals línies de recerca estan relacionades amb l’anàlisi empírica del comportament judicial,
el comportament polític en l’àmbit local i metropolità, i la presa de decisions en organitzacions.

Documents adjunts

Cursos relacionats

  • Pla de desenvolupament directiu - L' avaluació com a eina de millora per a la presa de decisions
  • Máster Propio en Evaluación de Programas y Políticas Públicas | Universidad Complutense de Madrid) | Participació d’Ivàlua en el Seminario La institucionalización de la Evaluación
  • Postgrau en Direcció i Gestió Públiques | Escola d’Administració Pública de Catalunya