Skip to main content

Ivàlua ha avaluat el disseny i avaluabilitat de l'Estratègia Catalana d'Acollida i Inclusió social de Joves emigrats sols

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació
  • Elaborant-ne la Teoria del Canvi s’ha analitzat el procés d’aquesta estratègia integral que planteja reptes tant importants com l’acollida, la inclusió social i la transició a la vida adulta d’aquests joves

  • La clau està en la provisió de recursos, especialment habitatge, i acompanyament amb la intervenció de diferents departaments de la Generalitat i de les entitats del Tercer sector social

Ivàlua ha realitzat l’avaluació de disseny i l’avaluabilitat de l'Estratègia Catalana d'Acollida i Inclusió social de Joves (ECAI) emigrats sols per encàrrec del Departament d’Economia i Hisenda per conèixer els seus impactes esperats, els resultats intermedis previstos i l’adequació de les actuacions plantejades, a partir de l’elaboració d’una Teoria del Canvi de la intervenció. També s’han analitzat els recursos emprats, així com els sistemes d’informació vinculats per a la seva avaluabilitat.

Al gener de 2020 hi havia al voltant de 9800 joves menors acollits per la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA), dels quals 3500 són els anomenats joves emigrats sols, és a dir, que van arribar al nostre país sense cap mena d'acompanyament familiar. L'Estratègia Catalana per l'Acollida i Inclusió social dels Joves migrats sols n’és la resposta de l’administració catalana amb l’objectiu d’acollir, incloure i apoderar els joves migrats sols perquè decideixin sobre el seu projecte vital des d'una perspectiva comunitària. L’estratègia s’articula en un total de 130 accions a desenvolupar entre 2020 i 2024.

 

Resultats de l’avaluació

L’avaluació posa de manifest que aquesta política suposa un pas endavant en l’acollida i la inclusió social dels joves emigrats sols. Aquesta és una concepció compartida pels diferents actors implicats en la política, que a més asseguren que el seu enfocament en el llarg termini, no només en l’acollida del jove emigrat, suposa un pas molt important que hauria de garantir la seva transició amb èxit a la vida adulta.

Com que es tracta d’una Teoria del canvi complexa per a un estratègia integral en la que s’empren recursos provinents de diferents Departaments de la Generalitat, els quals van més enllà de la Direcció General d’Infància i Adolescència (DGAIA), hi ha informació abundant i detallada, però desordenada i dispersa, i també es produeixen mancances en els sistemes d’informació.

Es constata que l’habitatge i les entitats del tercer sector que donen suport i acompanyen als joves són els dos principals recursos de l’ECAI.

 

Recomanacions de l’avaluació

Ivàlua fa les següents recomanacions per tal de millorar la intervenció:

  • Unificar i uniformitzar la informació sobre els joves emigrats sols disponible, a partir de crear un identificador únic per cada jove atès per l’ECAI.

  • Aprofitar informació sobre els recursos actuals amb els que compta l’ECAI, integrant-los a un sistema d’informació unificat.

  • Generar noves bases de dades amb informació provinent d’enquestes als joves emigrats sols i que es pugui integrar al sistema d’informació integrat de l’ECAI.

 

Informe Avaluació del disseny Estratègia Catalana d'Acollida i Inclusió social de Joves (ECAI)