Skip to main content

Nova Llei estatal d’institucionalització de l’avaluació de polítiques públiques

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

El Congrés dels Diputats va aprovar l’1 de desembre la nova Llei d’institucionalització de l’avaluació de polítiques públiques que pretén promoure la cultura de l’avaluació a l’Administració General de l’Estat i preveu la creació d’un futura agència d’avaluació estatal. Com a objectius es proposa, entre d’altres, reforçar el valor de l’avaluació i els recursos per fer-la, contribuir a fer assignacions de recursos més eficaces, mesurar millor l’impacte de les intervencions en la ciutadania i dissenyar un sistema d’indicadors que permetin un bon seguiment de les polítiques públiques.

Enllaç notícia Congrés Diputats