Thu, 02/24/2022 - 13:12

Ivàlua participa a la reunió de la CIAVA en què s’ha informat de l’estat dels plans d’avaluació a l’àmbit de la Generalitat

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació
  • La Comissió Interdepartamental d’Avaluació de Polítiques Públiques (CIAVA) és l'espai de coordinació entre departaments de la Generalitat de Catalunya en matèria d’avaluació.
  • D’acord amb la Llei de finances de Catalunya, les agrupacions departamentals de la Generalitat de Catalunya han de realitzar un Pla d’avaluacions amb un horitzó de dos anys, que a dia d’avui ja sumen gairebé un centenar d’avaluacions previstes

Ivàlua ha participat a la reunió de la Comissió Interdepartamental d’Avaluació de Polítiques Públiques (CIAVA), que té l’objectiu d’impulsar i coordinar l’avaluació de les polítiques públiques en l’àmbit del sector públic de la Generalitat, celebrada avui 24 de febrer de 2022. Durant la reunió s'ha tractat l’estat actual de l’avaluació en els diferents departaments o agrupacions departamentals de la Generalitat i s’ha informat que a dia d’avui ja hi ha una previsió de realització de gairebé 100 avaluacions en el marc dels Plans d’avaluacions departamentals. L'Àrea d'Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya ha habilitat una web per a què es pengin els Plans Departamentals i les avaluacions que se’n derivin com a un element de transparència i rendiment de comptes.

Plans d'avaluació de les agrupacions departamentals de la Generalitat de Catalunya per al període 2021-2022

La Llei de finances de Catalunya estableix que les agrupacions departamentals han de fer Plans d’avaluacions per a contribuir a institucionalitzar l’avaluació de manera efectiva i garantir que quedi integrada dins els processos de decisió de l’Administració. D’acord amb la literatura en avaluació, agendar avaluacions és una condició necessària i indispensable per a tota estratègia d’institucionalització de l’avaluació. En efecte, per a què arreli l’avaluació a les administracions és crucial que les avaluacions es planifiquin i s’incorporin al cicle de les polítiques públiques.

CIAVA

La Comissió Interdepartamental d’Avaluació de Polítiques Públiques (CIAVA) va ser creada per Acord de Govern el 12 de novembre de 2019 i té per objectiu impulsar i coordinar l’avaluació de les polítiques públiques en l’àmbit del sector públic de la Generalitat, per tal d’institucionalitzar-la de manera efectiva i garantir que quedi integrada dins els processos de decisió de l’Administració.

La CIAVA, que s’adscriu al departament d’Economia i Hisenda, està formada pels responsables o representants de la Secretaria d'Economia (presidència), les secretaries generals dels departaments, la secretaria d’Administració i Funció Pública, la Intervenció General i les direccions generals de Pressupostos, de Coordinació Interdepartamental, d’Administració Digital, de Transparència i Dades Obertes, de l’Escola d’Administració Pública i de l’Institut Català d’Avaluació i Polítiques Públiques (Ivàlua).

Les seves funcions són la de coordinar la planificació d’actuacions d’avaluació de tots els departaments i entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya; elevar al Govern el Pla pluriennal d’avaluacions, fer-ne el seguiment i emetre una valoració del seu grau d’execució; aprovar instruments corporatius transversals tendents a impulsar bones pràctiques dins l’Administració i fer recomanacions en relació amb l’avaluació de polítiques públiques; entre d’altres.

CIAVA