Skip to main content

Ivàlua i la UPF presenten el Repositori d’Avaluacions de Polítiques Públiques

Ivàlua i la Universitat Pompeu Fabra, institució membre del consorci d’Ivàlua, estrenen el Repositori d’Avaluacions de Polítiques Públiques, un nou recurs en què es posa a disposició pública avaluacions de polítiques públiques de l’àmbit de Catalunya. El projecte té l’objectiu de contribuir a l’impuls de la cultura de l’avaluació, tot difonent el coneixement generat i facilitar l’evidència.

El repositori recull de forma sistemàtica avaluacions de polítiques públiques dutes a terme a Catalunya, ja sigui per part de les administracions públiques o per part del tercer sector social, i ofereix un resum de les principals característiques i resultats de cada avaluació, així com de les conclusions i recomanacions formulades pels seus autors.

El repositori té vocació de créixer amb les aportacions de les administracions, organismes, entitats o empreses privades que generin avaluacions públiques de qualitat i rigoroses susceptibles que aportin coneixement i evidència per al seu ús per part de tècnics i decisors de polítiques públiques.

Metodològicament, s’ha construït mitjançant una cerca i selecció de documents a partir d’uns criteris d’inclusió i registre. La cerca s’ha dut a terme en diferents bases de dades i motors de cerca A més, s’ha accedit a totes les avaluacions dutes a terme per Ivàlua i s’han revisat les pàgines web d’institucions públiques i organitzacions dedicades a l’avaluació i anàlisi de polítiques públiques (portal de transparència de la Diputació de Barcelona, Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Institut Infància i Adolescència i l’Institut de Govern i Polítiques Públiques).

Consulta el Repositori

Col·labora aportant avaluacions al Repositori

Veure vídeo de la presentació del Repositori d’Avaluacions de Polítiques Públiques

Materials complementaris del webinar de presentació del Repositori d’Avaluacions de Polítiques Públiques