Fri, 01/24/2020 - 01:00

Ivàlua encara el 2020 amb l’objectiu d’augmentar la rellevància de  l’avaluació i de promoure la xarxa de professionals de l’avaluació a Catalunya

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

El president del Consell Rector d’Ivàlua, Xavier Cuadras i Morató, desglossa el pla de treball d’Ivàlua d’enguany

  • Línies estratègiques d’Ivàlua: Augment de rellevància dels projectes, articulació d’un model de gestió que faci créixer l’avaluació, aposta pels professionals d’Ivàlua i promoció d’una comunitat de l’avaluació.
  • Consolidació d’avaluacions rellevants des del punt de vista de la despesa i noves avaluacions de polítiques d’ingressos: Renda Garantida de Ciutadania; el Pla STEMcat, d'impuls de les vocacions científiques;  polítiques fiscals en matèria d’habitatge i impost sobre habitatges buits per a la Generalitat de Catalunya, com a polítiques d’ingressos.
  • Resultats de l’avaluació de  BMincome, projecte pilot de renda garantida per a persones en situació de vulnerabilitat: properament resultats del projecte experimental de renda garantida a Barcelona.
  • Xarxa de professionals de l’avaluació: nova iniciativa que es planteja apropar els professionals de l’avaluació i les administracions públiques.
  • Nova estratègia u projecte Què Funciona en Polítiques d’Ocupació? amb la Diputació de Barcelona: iniciativa a llarg termini per incorporar l’evidència a les polítiques d’ocupació en el món local 
  • Desplegament del projecte Escoles d’Evidència: Evidència sobre Educació  amb el Departament d’Educació i la Fundació Jaume Bofill
  • Noves eines en avaluació: Repositori d’avaluacions, guies pràctiques sobre com incorporar la perspectiva de gènere i la participació a les avaluacions; eines i materials didàctics sobre aspectes específics de l’avaluació per a les administracions públiques.
  • Nou web corporatiu: Ja disponible amb un enfocament temàtic i una funcionalitat més pràctica.


El president del Consell Rector d’Ivàlua, Xavier Cuadras i Morató, destaca les prioritats del Pla de Treball previst per al 2020, que s’emmarca dins del Pla d’Acció 2019-2021 d’Ivàlua, i que aposta per quatre línies estratègiques: a) una major rellevància, b) articular un model de gestió que faci créixer l’avaluació, c) apostar pels professionals d’Ivàlua i d) promoure una comunitat de l’avaluació. 

Cuadras explica que es preveu que els projectes avaluats per Ivàlua siguin projectes amb notable pes i rellevància estratègica; en aquest sentit destaquen els treballs que s’efectuaran en polítiques importants de despesa com són la Renda Garantida de Ciutadania, el Pla STEMcat, d'impuls de les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques, entre altres polítiques, combinades amb nous projectes d’avaluació de polítiques d’ingressos com són les polítiques fiscals en matèria d’habitatge i l’impost sobre habitatges buits per a la Generalitat de Catalunya. 

També destaca la posada en marxa del Què Funciona en Polítiques d’Ocupació? amb la Diputació de Barcelona, iniciativa que unida amb el projecte Escoles d’Evidència, en col·laboració amb el Departament d’Educació i la Fundació Jaume Bofill, contribuirà a incorporar l’evidència a les polítiques de dos àmbits molt importants com son l’educació i l’ocupació en el primer cas a l’àmbit de la província de Barcelona i en el segon en el conjunt del territori català. 

Durant el 2020 es coneixeran els resultats de BMincome, un projecte experimental de renda garantida a la ciutat de Barcelona, experiència gairebé singular compartida al conjunt d’Europa amb Utrecht i Finlàndia i es treballarà amb aquest Ajuntament per a què els aprenentatges que es derivin de l’avaluació contribueixin a millorar les polítiques de renda.

Enguany des d’Ivàlua s’incorporaran un seguit d’eines per a l’avaluació molt importants com són el Repositori d’avaluacions, les guies pràctiques sobre com incorporar la perspectiva de gènere i la participació a les avaluacions; així com també es faran materials didàctics sobre com apropar aspectes específics de l’avaluació a les administracions públiques i a les entitats del tercer sector. S’apostarà per la Xarxa de professionals de l’avaluació amb l’objectiu d’impulsar l’apropament entre aquests professionals i les administracions públiques.

Finalment, cal destacar la posada en marxa del nou web corporatiu que té una concepció temàtica i una funcionalitat més intuïtiva i que permetrà als usuaris d’Ivàlua trobar els continguts més fàcilment i classificats per grans matèries.