Skip to main content

Presentat el segon Informe sobre l'estat de la integració de les persones immigrades a Catalunya

El passat 25 de maig es va presentar el segon Informe sobre l'estat de la integració de les persones immigrades a Catalunya en un acte on es van analitzar  les conclusions de l'informe, en una taula rodona amb l'equip investigador que ha intervingut en la seva elaboració, on hi va participar  Miquel Àngel Alegre, analista d’Ivàlua, parlant del treball “L’accés de l’alumnat estranger a l’educació pre i postobligatòria: llums i ombres “.

Els objectius de l’informe són el de poder proporcionar una visió panoràmica estadística sobre la immigració estrangera a Catalunya; fomentar el coneixement comparat  mitjançant la selecció d’uns indicadors emprats per la Comissió Europea i el Consell  d’Europa en altres  territoris europeus; identificar espais de millora en el  marc de les polítiques públiques d’acollida i integració, mitjançant  les aportacions de les administracions locals, les entitats de la societat civil i persones expertes en diferents àmbits i finalment facilitar  el debat públic sobre la integració de les persones immigrades i d’origen immigrant a la  societat catalana.

Podeu consultar el text complet de l’informe així com el resum executiu en aquest enllaç.

FONT: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies