Skip to main content

Publicada l’estadística de la despesa pública en educació 2013

Recentment s’ha publicat l’estadística de la despesa pública en educació  amb dades del 2013. En aquesta publicació es presenten dades sobre la despesa destinada pel conjunt de les administracions públiques a tots els nivells d'educació, no universitaris i universitaris. Aquesta despesa apareix desagregada d'acord a diferents criteris, com el tipus d'administració, l'activitat educativa o la  naturalesa econòmica del mateix.

Més informació >>

FONT: Ministerio de Educación, Cultura i Deporte