Skip to main content

Article “De la crisi i del valor de les biblioteques”

L’Observatori Professional del COBDC (Col•legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya) ha publicat recentment un article titulat “De la crisi i del valor de les biblioteques“ explicant el valor de les biblioteques en la societat, especialment en moments de crisi com l’actual. L’article posa un èmfasi especial en voler destacar que cal quantificar i posar en evidència el benefici que comporta la inversió feta en les biblioteques a través d’estudis rigorosos. Un dels exemples que ens proposa és la  recopilació d’intenció exhaustiva que porta a terme Roswitha Poll, directora que fou de la biblioteca de la Universitat de Münster (Alemanya), que col•labora molt activament dins de l’IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). En aquesta recopilació bibliogràfica, hi tenen un pes específic els estudis sobre l’impacte social i el valor econòmic de les biblioteques.

 

FONT: COBDC / IFLA