Skip to main content

Finalitza la primera edició del curs de formació en mètodes quantitatius per a l’avaluació

El 15 de juliol va finalitzar la primera edició del Curs de formació en mètodes quantitatius per a l’avaluació de polítiques públiques, amb una durada total de 32 hores.  

Hi han participat 23 alumnes, d’un total de 33 sol·licitants, amb la procedència següent: 

  • 11 responsables i tècnics de Departaments del Govern de la Generalitat (Empresa i Ocupació, Economia i Coneixement, Governació i Relacions Institucionals, i Territori i Sostenibilitat).
  • 4 tècnics de diferents àrees de la Diputació de Barcelona.
  • 3 tècnics procedents d’ens locals (Consorci de Serveis Socials de Barcelona i Ajuntaments de Mataró i de Rubí).
  • 3 professors / investigadors d’universitats catalanes (UAB, UPF, UdG).
  • 2 analistes autònoms.

Han format part de l’equip docent Clara Riba, directora del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF, i tres analistes d’Ivàlua: Jaume Blasco, David Casado i Federico Todeschini. 

Atesa la bona acollida del curs, Ivàlua preveu organitzar una nova edició l’any 2012. 

Més informació