Skip to main content

Ivàlua a les xarxes socials

Ivàlua ha obert canals de comunicació a Twitter, Flickr i Slideshare, amb la finalitat de potenciar la difusió de continguts i notícies sobre l’avaluació de polítiques públiques a través de les xarxes socials. 

Mitjançant el compte de Twitter d’Ivàlua, iniciat a mitjans de juny, es poden seguir les principals novetats de l’actualitat internacional sobre avaluació de polítiques públiques i també l’activitat de l’Institut. 

A l’espai de Slideshare s’hi poden trobar totes les presentacions realitzades en jornades i seminaris organitzats per Ivàlua, així com presentacions institucionals d’Ivàlua exposades en actes externs.  

Mitjançant Flickr es pot conèixer l’equip i espais de l’Institut,  així com accedir a galeries d’imatges de jornades, seminaris i conferències que organitza Ivàlua.