Skip to main content

L’avaluació d’Impacte a la pràctica: una nova guia. Banc Mundial

Aquesta publicació - Impact Evaluation in Practice: A New Guide (la versió en castellà apareixerà a l’abril 2011)- és un resum no tècnic de com dissenyar i utilitzar l'avaluació d'impacte per crear programes més efectius per a alleujar la pobresa i millorar la vida de les persones. Dirigit a responsables polítics, gestors de projectes i professionals del desenvolupament, el llibre ofereix als experts i no experts per igual una anàlisi de les raons per les quals les avaluacions d'impacte són importants i com es dissenyen i implementen. L'objectiu és impulsar la capacitat dels polítics i els professionals envers la utilització de les avaluacions d'impacte per ajudar a prendre decisions sobre polítiques i programes basades en evidències sobre què funciona d’una manera més eficaç.


El llibre s'acompanya d'un conjunt de material de capacitació - incloent vídeos i presentacions en power point. És una referència i eina d'auto-aprenentatge per als responsables polítics interessats en l'ús d'avaluacions d'impacte i va ser desenvolupat per servir com a manual per a cursos d'introducció a l'avaluació d'impacte, així com un recurs didàctic per als instructors en els cercles acadèmics i polítics. Font: WB.