Skip to main content

Posada en marxa del Banc d’Avaluadors de Polítiques Públiques d’Ivàlua

El mes de febrer Ivàlua ha enviat una comunicació a directors/es de departaments, instituts universitaris i grups de recerca de les universitats públiques catalanes informant de la posada en marxa del Banc d’Avaluadors de Polítiques Públiques i convidant-los a fer-ne difusió entre el personal investigador que hi pugui estar interessat. 

 

El Banc d’Avaluadors és una base de dades on es poden registrar avaluadors individuals i organitzacions amb experiència rellevant en avaluació de polítiques públiques, especialment en avaluació de necessitats, d’impacte i/o econòmica. 

 

El Banc d’Avaluadors té dues finalitats principals. Per una banda, identificar i apropar a les administracions públiques catalanes l’oferta de coneixement expert existent sobre avaluació de polítiques públiques, i d’aquesta manera promoure la realització de més i millors avaluacions a Catalunya. A més, busca fomentar el coneixement mutu entre els avaluadors enregistrats, amb la finaliltat de potenciar la constitució de grups multidisciplinars d’avaluadors. Es preveu fer-ne difusió properament a departaments i centres d’investigació de la resta de l’Estat, així com a entitats del sector privat amb experiència en avaluació. 

 

La inscripció al Banc d’Avaluadors és gratuïta en aquesta primera fase de posada en marxa. Posteriorment es contempla l’establiment d’una quota d’inscripció anual amb l’objectiu de cobrir-ne les despeses de gestió i manteniment, tot diferenciant entre avaluadors del sector públic , sector privat lucratiu i no lucratiu.

 

Més informació: http://www.ivalua.cat/generic/static.aspx?ID=1555&