Skip to main content

Progrés del Grup de Treball sobre avaluació econòmica

El 2 de febrer informàvem de la posta en marxa de tres grups de treball de la Xarxa d’unitats d’anàlisi i avaluació de les administracions catalanes. Dos dels tres grups han iniciat ja activitats, essent el dedicat a avaluació econòmica el que està més avançat.

L’objectiu d’aquest grup és el d’orientar l’aplicació pràctica de la metodologia d’avaluació econòmica  en un àmbit específic d’intervenció pública a escollir pels membres del Grup.

S’han realitzat dues reunions presencials, el 4 de març i el 22 d’abril, en les quals s’ha decidit centrar el treball del Grup en l’àmbit dels serveis socials, i més concretament  en l’atenció domiciliària a persones grans dependents, prenent com a alternativa de comparació els serveis de residència per persones dependents.

Els participants en el Grup, coordinat per Mª Antònia Parera, analista d’Ivàlua, provenen de 4 Departaments del Govern de la Generalitat (Acció Social i Ciutadania, Economia i Finances, Justícia, Medi Ambient i Vivenda) i de tres ajuntaments (Mataró, Rubí i Sant Boi).