40 històries d'èxit d'empreses catalanes

Lloc Publicacio
Barcelona
Editorial
Generalitat de Catalunya
Any Publicacio
2006
Materies
Emprenedoria - Catalunya
Empreses - Catalunya
Tipus Document
D0403 Documentació de referència i altres recursos útils - Monografia