Vés al contingut

Impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial

L’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya. És un impost que grava l’emissió d’òxids de nitrogen de les aeronaus en vols comercials que s’enlairin des d’aeroports de Catalunya en zones de protecció especial. La motivació del impost es mediambiental amb una doble vessant. En primer lloc, influir en el comportament de les companyies aèries de forma que internalitzin les externalitats negatives que generen en termes de contaminació de l’aire. I, en segon lloc, la obtenció d’ingressos addicionals que poden finançar despeses e inversions per millores del medi ambient.

Acte de presentació de l’impost

Estimar els efectes de l’impost sobre el nombre de vols, seients i passatgers, els tipus d’avions utilitzats per les companyies aèries i les emissions d’òxid de nitrogen.
L’impost suposa un cost addicional baix per les aerolínies en relació amb les taxes que han de pagar per operar a l’aeroport de Barcelona-El Prat.
L’impost no ha tingut un impacte sobre la quantitat de vols ni sobre l’ús d’avions menys contaminants.
L’evolució de l’activitat a l’aeroport de Barcelona sembla que ha estat més condicionada per altres factors.
Hi ha marge per pujar el tipus impositiu de l’impost sobre les emissions d’òxid de nitrogen sense afectar a la competitivitat del Prat.
Pujar significativament el tipus impositiu podria incrementar l’efectivitat de l’impost, sense que es pugui argumentar que això situaria en desavantatge al Prat en relació a altres aeroports de grans dimensions.
Seguir avaluant. Si s’opta per introduir canvis en el disseny de l’impost, repetir l’anàlisi de l’efectivitat uns mesos després de la seva implementació per analitzar si han tingut els efectes esperats.
Promoure iniciatives que facilitin l’accés a dades de manera senzilla i gratuïta quan es tracta d’avaluacions d’interès públic.
Infografia Impost Nitrogen