Vés al contingut

Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge

El Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH), que arrenca el 2012 a partir d’un conveni entre la Diputació de Barcelona (DIBA) i l’Agència d’Habitatge de Catalunya (AHC), és un servei impulsat per la DIBA per ajudar a famílies de la demarcació de Barcelona en risc de perdre l’habitatge habitual com a conseqüència de l’impagament de préstecs hipotecaris a evitar-ho. A través del SIDH, s’ofereix informació i assessorament jurídic a persones en risc de perdre el seu habitatge principal, i si s’escau, s’intercedeix per elles davant les entitats financeres a través d’una plataforma de mediació única, amb l’objectiu últim d’arribar a un acord que eviti la pèrdua imminent de l’habitatge de les llars afectades, i conseqüentment totes les problemàtiques que se’n poden derivar.

Per a la realització de l'avaluació s’ha combinat l’anàlisi dels registres del programa amb les percepcions sobre el mateix disseny i execució del programa per part dels principals agents involucrats. Els diferents anàlisis quantitatius que s’han fet han estat subjecte a la disponibilitat de dades.

Respondre a preguntes relacionades amb com s’ha implementat el programa a la pràctica en relació al que s’esperava o es pretenia quan es va dissenyar.
La situació socioeconòmica dels participants en el programa coincideix en gran mesura amb el perfil clàssic de famílies ateses a serveis socials.
Hi una proporció important de beneficiaris amb un capital humà i uns recursos econòmics més alts però que fruit de la crisi econòmica i de l’increment en els preus de lloguer i de l’habitatge tenen dificultats per front a les despeses d’habitatge.
Hi ha una alta variabilitat en la taxa de cobertura als diferents municipis o punts SIDH.
La majoria dels entrevistats traslladen una valoració molt positiva de les diferents activitats que fa el SIDH.
La combinació del coneixement aportat pels col·legis d’advocats juntament amb l’aproximació al territori (oferir serveis prop del ciutadà, allà on ell té el problema) i comptar amb un interlocutor especialitzat amb les entitats bancàries, certament afavoreix els interessos de les persones afectades pel deute hipotecari.
Apuntalar la vessant preventiva del SIDH.
Millorar el sistema actual de notificació de casos i ampliar-ne la seva cobertura a tots els municipis de la Diputació de Barcelona.
Treballar per comptar amb un model predictiu capaç de detectar zones calentes del problema.
Implementar accions de sensibilització i publicitat. Millorar l’actual sistema d’informació del servei.
Redefinir el SIDH com servei estructural i dotar-lo de més recursos. Combinar el SIDH amb altres polítiques complementàries.
Fer un diagnòstic de les necessitats a nivell local.
Millorar l’avaluabilitat del servei per poder-ne avaluar l’efectivitat i l’eficiència en el futur. Generar un sistema d’indicadors de seguiment a partir de registres administratius.
Infografia Serveis Intermediació