Vés al contingut

Èxit Curs

L'Èxit Curs, iniciat l'any 2001, és un programa preventiu de reforç escolar que es desplega en horari extraescolar al llarg del curs escolar. La seva finalitat és oferir un acompanyament en la transició de l’educació primària a la secundària i millorar els aprenentatges tant els darrers cursos de primària, com tot al llarg de l’ESO. L'avaluació del programa feta per Ivàlua buscava establir si el programa era efectiu per millorar el rendiment educactiu dels estudiants de l'ESO.

Documents

Avaluar l’impacte del programa Èxit Curs sobre els resultats acadèmics dels alumnes de 3r i 4t d’ESO
El programa redueix el nombre de matèries i de materies troncals suspeses al juny
El programa incrementa la probabilitat de no suspendre cap matèria i de no suspendre'n cap de troncal
El programa incrementa la probabilitat d'obtenir el graduat d'ESO
Establir un sistema general d’accés al programa que redistribuís el nombre de places als instituts sol·licitants d’acord amb un llindar de necessitats comú.
Impulsar dos programes especialitzats per Català i Matemàtiques, les dues assignatures amb major prevalença de suspesos.