Vés al contingut

Avaluació del Pla d’Educació Digital

L’avaluació del Pla d’Educació Digital de Catalunya va iniciar l’any 2021 i es portarà a terme fins al 2025. Es planteja com objectiu donar resposta a les preguntes següents:

  1. Quins aspectes de planificació són necessaris per poder avaluar el PEDC?
  2. Com es porten a la pràctica les activitats del PEDC? tal i com s’havia previst?
  3. Quin ha estat el valor afegit del PEDC en mitigar la problemàtica d’origen?

L’any 2022 s’han portat a terme tasques relacionades amb la validació de l’informe de la Teoria del Canvi amb diferents agents clau del sistema educatiu català. Aquesta validació ha estat clau per iniciar l’abordatge de l’avaluació de la implementació, a partir de la concreció del treball de camp qualitatiu a realitzar l’any 2023. Així mateix, a partir de l’informe de les dimensions d’impacte realitzat l’any 2021, s’ha avançat en una proposta per la mesura de la competència digital d’alumnes i professorat a partir d’enquestes validades per d’altres estudis científics de caire similar. Pel que fa a l’avaluació, s’ha realitzat l’informe de la viabilitat d’una avaluació d’impacte del Pla, per tal que l’any 2023 es pugui iniciar la recollida d’informació tant de registres administratius com d’enquestes. Finalment, pel que fa a l’avaluació econòmica, s’ha avançat en un sistema de seguiment de costos a partir de determinar les principals que s’han de tenir en compte en l’avaluació a realitzar en la fase final de l’avaluació.