Vés al contingut

Dispositius de seguretat per la prevenció d’incendis en el Servei de Teleassistència Domiciliària

A partir d’abril de 2017, el Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona està implementant un nou model d’atenció centrat en les persones on la prevenció continua jugant un paper clau. El model de Resposta Eficient en Teleassistència, o model RET, basa la seva filosofia en donar una resposta adaptada a les necessitats de cada persona amb una major eficiència i un alt valor tecnològic. Els dispositius de seguretat instal·lats (fum, gas, CO, mobilitat i caigudes) i la teleassistència mòbil arribaran als 20.300 usuaris a finals de 2021.

En el marc d’aquesta nova estratègia, la Diputació de Barcelona ha encarregat a Ivàlua el disseny d’una avaluació de l’efectivitat dels dispositius de seguretat i, més concretament, dels detectors de foc/fum i de gas.

Documents

Els detectors de fum milloren la percepció de tenir un accident relacionat amb el foc a casa i augmenta el coneixement dels aparells com a element de necessitat passiva
No es modifiquen els comportaments de prevenció d’incendis a la llar, així com tampoc augmenta un millor coneixement d’aquests comportaments
No s’ha pogut testar si milloren els decessos amb registres administratius degut a la baixa prevalença del fenomen (incendis en llars de persones més grans de 70 anys)
Avançar en el perfilat del risc de la població sènior davant d’un incendi a la llar a partir d’informació sociodemogràfica i també la relativa a coneixements i comportaments d’avant d’un incendi
Refinar i pensar nous procediments en l’oferta d’un detector de fum per tal que s’acabi en la seva instal·lació
Introduir l’enquesta sobre percepcions, coneixements i comportaments davant d’un incendi com a element per dissenyar i millorar la prestació del servei
Complementar els detectors de fum amb mesures actives de sensibilització i formació, per tal de canviar coneixements i comportaments de risc davant d’un incendi
Sistematitzar l’obtenció de dades administratives per mesurar la mortalitat i morbilitat a causa d’un incendi a la llar de les persones usuàries del servei
Infografia Servei Local Teleassistencia