dj., 30/09/2010 - 11:56

Valoració de les edicions 2009 i 2010 del Cicle de Formació en Avaluació de Polítiques Públiques

El mes de juliol va finalitzar l’anàlisi de la valoració per part dels alumnes del Cicle de Formació en Avaluació de Polítiques Públiques (edició 2010), i també l’avaluació de la transferència al lloc de treball de la formació impartida el 2009. En síntesi, la valoració de la formació ha estat molt positiva. No obstant, tenint en compte que l’avaluació es troba encara en molts casos en una fase incipient de desenvolupament a les administracions públiques catalanes, l’aplicació dels coneixements adquirits encara és dificultosa.

 

Més concretament, l’edició de 2010 del Cicle ha comptat amb 94 alumnes, amb una taxa mitjana d’assistència del 92%. Un 95% dels participants es declaren satisfets o molt satisfets amb la formació rebuda; un 2% la troben correcta i cap es declara insatisfet. La percepció del nivell d’assoliment dels objectius d’aprenentatge és també molt positiva en tots els seminaris, amb una valoració mitjana de 4,1 en una escala de l’1 al 5.

 

Les perspectives d’aplicació dels continguts dels seminaris són, però, més modestes: un 60% dels participants declaren la intenció d’aplicar-los a mig o llarg termini, i un 38% pensen fer-ho a curt termini.  Les principals barreres que s’identifiquen per aquesta aplicació són la manca de cultura d’avaluació i les susceptibilitats que aquest concepte encara genera; el temps i recursos limitats disponibles per dur a terme avaluacions; qüestions relacionades amb l’organització i la gestió interna a les administracions; la manca d’informació i de formació; la manca de planificació i la necessitat de sensibilitzar els directius públics, entre altres.

 

Aquestes mateixes barreres s’han detectat en l’avaluació de la transferència al lloc de treball de la formació impartida el 2009. L’anàlisi mostra una incidència pràctica de la formació encara molt limitada, que es manifesta fonamentalment a través de tasques de difusió i sensibilització a favor de l’avaluació dutes a terme pels ex alumnes en el seu entorn de treball.