dv., 29/04/2011 - 12:01

Seminari de presentació pública de l’avaluació dels Plans Educatius d’Entorn

El proper 20 de maig se celebrarà un seminari de presentació pública dels principals resultats i recomanacions de l’Avaluació dels Plans Educatius d’Entorn. L’avaluació, realitzada per Ivàlua l’any 2010 a través d’un conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació, valora el disseny, la implementació i l’efectivitat del programa, orientat a la millora de l’èxit educatiu i de la cohesió social de l’alumnat.  Iniciats l’any 2005 a instàncies del Departament d’Educació i els ens locals, els PEE es basen en l’assumpció que l’èxit i l’equitat educativa no només requereixen centres educatius de qualitat, sinó també l’existència d’una xarxa educativa local que garanteixi la coherència de l’acció educativa, així com una oferta complementària d’activitats i serveis no acadèmics que faciliti la socialització de joves i infants i, en darrer terme, la cohesió social. La fase pilot de sis anys prevista pel programa arriba a la seva fi l’any 2011, per la qual cosa l’avaluació arriba a temps per ser presa en compte en el moment de decidir sobre el futur del programa. 

El seminari comptarà amb la participació, entre altres persones, dels avaluadors principals a càrrec del projecte, Jaume Blasco i David Casado, i també dels membres del grup d’assessors externs que han vetllat per la qualitat i la independència de l’avaluació, professors Francesc Pedró i Oriol Escardíbul. 

L’acte, organitzat per Ivàlua amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament i de la Diputació de Barcelona, tindrà lloc a la Sala Francesca Bonnemaison, al c/ Sant Pere més Baix 7 de Barcelona, divendres 20 de maig de 9.30 a 13.45 hores. 

Més informació