dv., 10/04/2015 - 15:38

Publicat l’Acord pel que s’aproven els programes i polítiques públiques que seran objecte d’avaluació per AEVAL i el Pla d’Acció Anual 2015

S’ha publicat recentment al BOE l’Acord pel que s’aproven els programes i polítiques públiques que seran objecte d’avaluació per l’Agència Estatal d’Avaluació de Polítiques Públiques i Qualitat dels Serveis 2015, aprovat pel Consell de Ministres el passat mes de gener.

Al Pla aprovat s'hi determinen l’abast de cadascuna  de les avaluacions, els terminis per a la seva execució i la unitat administrativa de la pròpia Agència encarregada de la seva execució.

Les avaluacions contingudes al Pla de Treball 2015 incideixen en polítiques orientades a la dinamització econòmica que, en algun cas, a la vegada, es relacionen amb actuacions desenvolupades per l'Administració General de l'Estat relacionades amb polítiques internes de reforma i racionalització i modernització de les seves estructures, recursos i processos, així com  processos d'avaluació de polítiques públiques contemplats en convenis de col·laboració subscrits entre la pròpia Agència i les Comunitats Autònomes.

També està disponible al web de l’Agència el Pla d’Acció Anual de 2015.

 FONT:  AEVAL  (Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios)