dc., 07/07/2010 - 12:22

Presentada l’avaluació dels crèdits de suport a la reducció de la pobresa del Banc Mundial realitzada per el Grup Independent d’Avaluació

Els crèdits de suport a la reducció de la pobresa (PRSC-Poverty Reduction Support Credit) són un dels principals instruments del Banc Mundial per donar suport als països en desenvolupament. Els PRSC es van introduir a principis de 2001 en el context de canvis globals en l'arquitectura de l'ajut al desenvolupament, que reconeixia la importància del control nacional, el compromís dels governs per a introduir reformes, i les múltiples dimensions en la reducció de la pobresa. En comparació amb els préstecs d'ajust anterior, els PRSC pretenien relaxar els criteris de condicionalitat, proporcionar uns ajuts de caràcter anual previsibles, i enfortir els processos pressupostaris en els sistemes basats en resultats.

L'avaluació dels crèdits de suport a la reducció de la pobresa del Banc Mundial realitzada pel Grup Independent d’Avaluació del Banc Mundial (IEG – Independent Evaluation Group) assenyala que els PRSC han funcionat bé i que van incorporar en el disseny i implementació molts dels canvis previstos, incloent una major implicació dels països receptors, la flexibilització de la condicionalitat, i un canvi d'enfocament cap a la gestió del sector públic i la prestació de serveis als pobres. Per enfortir encara més l'impacte dels PRSC, l’IEG recomana simplificar el llenguatge de la condicionalitat, la sincronització dels processos interns del Banc Mundial amb els del país receptor i amb els processos de donació, el suport a la política de desenvolupament de préstec i crèdits mitjançant l'ús del diagnòstic del creixement en favor dels pobres, i l'enfortiment dels sistemes orientats a resultats.