dt., 11/10/2016 - 12:21

PPIW Report Publication: The Evidence Needs of the Welsh Education System

Al febrer de l'any 2016 el PPIW va reunir experts en educació i responsables de polítiques per identificar i explorar les necessitats del propi sistema educatiu a Gal·les durant els propers cinc anys. L'informe resultant proporciona un resum dels punts clau que van sorgir del taller.

Els experts van destacar la necessitat de millorar l'ús i generació d’evidència en tot el sistema d'educació a Gal·les, des del desenvolupament i aplicació de polítiques, a través de la pràctica a les escoles i a les aules. Aquestes evidències es necessiten per augmentar la capacitat de Gal·les per al debat i la reflexió crítica sobre el que funciona.

També van destacar les preguntes importants sobre les dades i el mesurament. Per exemple, hi ha una necessitat de mesurar el progrés en l'aplicació del nou pla d'estudis i per equilibrar el seguiment dels èxits educatius i el benestar general dels alumnes.

Més informació>>

FONT: Public Policy Institute for Wales