Vés al contingut

Participació en la Jornada sobre el Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya

El 12 d’abril Ivàlua va acollir la Jornada de treball sobre el Pla de Seguretat Alimentària de Catalunya. La jornada, convocada per l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, es realitzà en el marc d’un projecte de revisió i eventual millora de les condicions d’avaluabilitat de la política de seguretat alimentària.

La seva finalitat va ser, d’una banda, iniciar el procés d’elaboració del  Pla de Seguretat Alimentària 2011 – 2015 i, de l’altra,  generar compromís entre els participants amb relació al reforç de l’avaluació en el nou Pla. 

A la convocatòria van respondre més de 30 directius i responsables tècnics dels següents òrgans i entitats: Direcció General de Salut Pública, Agència de Protecció de la Salut, Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Direcció General de Pesca i Acció Marítima, Agència Catalana del Consum, diversos serveis del Departament de Medi Ambient i Habitatge, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

Al llarg de la Jornada es va dedicar una sessió a parlar dels conceptes, mètodes i utilitat de l’avaluació de polítiques públiques, i es va realitzar un taller pràctic d’aplicació a l’àmbit del PSAC.