dl., 07/05/2012 - 12:14

Participació en la Jornada de treball del grup d’Avaluació de Polítiques i Serveis de Salut de l’Associació d’Economia de la Salut (EvaluAES)

El passat 20 d’abril, al Centre Superior d’Investigació en Salut Pública de València, es va celebrar la primera reunió de treball del grup d’Avaluació de Polítiques i Serveis de Salut de l'Associació d’Economia de la Salut (EvaluAES). Aquest grup té com a finalitat facilitar la interacció entre investigadors que es dediquin a l’avaluació de polítiques de salut, difondre les avaluacions fetes i contribuir a promoure la importància de l’avaluació sistemàtica de les polítiques públiques sanitàries.

Els objectius d’aquest taller de treball eren generar una discussió d’idees entre els investigadors, de cara a millorar el treball actual, així com també generar recerques complementàries i/o posteriors. Les avaluacions que es van presentar van ser tant d’impacte com d’implementació, rellevants per a la presa de decisió en l’àmbit de la sanitat, amb particular èmfasi en el consum de medicaments, hospitalitzacions i eficiència del funcionament del sistema hospitalari, reformes dels beneficis de discapacitat, consum de tabac i utilització d’anticonceptius.

L’analista d’Ivàlua Federico Todeschini hi va participar com a comentarista de la recerca dels doctors Silva i Vall-Castelló sobre l’impacte de la reforma de la llei de discapacitat de l’any 2008 en les sol·licituds de discapacitat.

La resta dels treballs presentats es poden obtenir a la pàgina web del grup de treball.