dj., 10/11/2016 - 09:56

“Panorama de los sistemas nacionales de monitoreo y evaluación en América Latina” publicat pel CIDE

El Panorama de los sistemas nacionales de monitoreo y evaluación en América Latina, documenta els avenços i desafiaments dels sistemes nacionals de monitorització i avaluació a Amèrica Llatina. L'estudi aporta descripcions detallades d'aquests sistemes en deu països de la regió i complementa els treballs que s'han elaborat sobre el tema durant la darrera dècada. Es tracta d’un repositori d'experiències i reflexions que són útils per identificar oportunitats d'aprenentatge en els països llatinoamericans i d'altres regions.

La publicació proposa quatre dimensions per a la revisió i sistematització dels estudis de cas:
1) Reconeixement de la funció de monitorització i avaluació  de l'Estat;
2) planificació de l'avaluació;
3) metodologies de monitorització i avaluació;
4) utilització de l'evidència.

En les conclusions es mostren els resultats  de l'anàlisi d'aquestes dimensions en cada estudi de cas.

FONT: Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C (CIDE)