dv., 10/04/2015 - 15:35

Nova publicació i vídeo resum del Seminari “Noves formes de filantropia: aprenentatges i implicacions pràctiques”

Recentment s’ha publicat el document que recull les conclusions del seminari “Noves formes de filantropia: aprenentatges i implicacions pràctiques”, i el vídeo resum  del mateix seminari, organitzat per Ivàlua i el Palau Macaya de l’Obra Social “la Caixa”, el passat mes de desembre.

El propòsit general d’aquest seminari era recollir les principals reflexions del cicle de debats “Noves formes de filantropia i transformació social: es pot compaginar l’interès privat amb l’interès públic?”, i traduir-les en forma de conclusions i recomanacions en el context català.

De forma més específica, els objectius del seminari eren bàsicament dos:

  • Reflexionar sobre els reptes principals que té plantejats l’activitat filantròpica avui dia i a casa nostra, tant amb relació al seu propi funcionament com en la seva interacció amb la política pública.
  • Establir un conjunt de recomanacions i propostes d’acció encarades a abordar els reptes detectats.

Aquest és un document de propostes que pot ser d’interès tant per a filantrops i organitzacions filantròpiques com per a persones vinculades amb entitats sense afany de lucre, diferents nivells de l’administració pública, i  experts de l’àmbit acadèmic i de la consultoria i dels àmbits tant social, cultural, educatiu, científic com ambiental, cooperació etc.