Vés al contingut

Nova guia sobre avaluació ex ante

En el marc de la col·lecció de guies pràctiques sobre avaluació de polítiques públiques, Ivàlua ha editat la Guia pràctica 7. Avaluació ex ante, redactada per Mª Antònia Parera, analista d’Ivàlua, i descarregable gratuïtament des del Portal de recursos per a l’avaluació.

Una avaluació ex ante consisteix a fer projeccions sobre els efectes d’una política pública abans d’implementar-la, basant-les en el coneixement desenvolupat per les ciències socials, en el resultats d’avaluacions prèvies i/o en l’aplicació de tècniques estadístiques. En un context de creixent escassetat de recursos públics és més necessari que mai justificar la decisió de posar en marxa o donar continuïtat a determinats programes en detriment d’altres, exercici al qual aquest tipus d’avaluació, junt amb els enfocaments complementaris tractats en guies prèvies  -avaluació de necessitats, del disseny, d’implementació, d’impacte, econòmica- pot ser d’especial utilitat.

La nova guia sobre avaluació ex ante s’estructura en 4 seccions: en la primera es defineix l’avaluació ex ante; en la segona s’enumeren els elements a tenir en compte abans d’iniciar-la; en la tercera s’explica pas per pas com dur-la a terme i, finalment, en la quarta, es fan algunes reflexions sobre com introduir-la amb èxit a les administracions.