dj., 15/10/2015 - 16:45

Nova “Guia pràctica per al disseny i la realització d'avaluacions de polítiques públiques”

L'Agència d'Avaluació i Qualitat acaba de publicar la Guia pràctica per al disseny i la realització d'avaluacions de polítiques públiques (Enfocament AEVAL), que possibilita abordar un procés d'avaluació des de la perspectiva que  brinda l'experiència acumulada per l’organisme en els últims anys en la pràctica de l'avaluació, i que respon a una concepció de l'avaluació en la que la seva funció com a instrument per a la rendició de comptes constitueix un element nuclear, així com a la convicció que l’avaluació ha de contribuir també a la construcció de valor públic.

FONT: AEVAL