dt., 11/10/2016 - 12:22

Nova Guia del govern francès "Comment évaluer l'impact des politiques publiques?"

El Govern francès ha publicat recentment la guia “Comment évaluer l'impact des politiques publiques ? Un guide à l'usage des décideurs et praticiens” . Aquest document presenta diferents mètodes per aconseguir aquest objectiu, posant l'accent en les limitacions operatives que envolten l'aplicació de les avaluacions.  La conclusió ofereix una sèrie de recomanacions per garantir una avaluació d’impacte exitosa.

Més informació>>

FONT: Gouvernement Français