Vés al contingut

Nou impuls a l’avaluació d’impacte i a la seva vinculació amb el pressupost del Govern Federal dels EUA

El 18 de maig, l’Oficina de Gestió i Pressupost (Office of Management and Budget, OMB), adscrita a l’Oficina del President dels Estats Units d’Amèrica, ha publicat unes directrius per impulsar la producció i utilització d’avaluacions i la seva inclusió en les propostes de pressupost que presentin els departaments i les agències executives del Govern Federal per l’exercici fiscal de 2014, que s’inicia el mes d’octubre de 2013.

Les directrius estableixen diferents línies d’actuació, entre les quals destaquem les següents:

  • Foment de la realització d’avaluacions d’impacte rigoroses a un cost assequible, potenciant l’aplicació de dissenys experimentals –amb assignació aleatòria de beneficiaris elegibles a grups de tractament i grups de control- i la utilització de dades ja existents, contingudes en registres administratius, sense haver de recórrer a enquestes dissenyades “ad hoc”.
  • Increment de l’ús d’evidències derivades de l’avaluació en processos d’atorgament de subvencions via concurrència competitiva, ja sigui condicionant l’atorgament a la informació que aporti el sol·licitant sobre l’efectivitat comprovada de projectes similars, i/o incloent en la convocatòria recursos que permetin avaluar l’efectivitat de les actuacions que es subvencionin.
  • Impuls de la innovació i de l'experimentació en programes socials associant-hi avaluacions rigoroses i estimulant la col·laboració entre entitats filantròpiques –que contribueixin amb fons propis a impulsar projectes pilot i la seva avaluació- i el sector públic –que retorni una part o la totalitat de la inversió realitzada en el cas de programes que demostrin ser eficaços i que el govern vulgui adoptar (iniciativa Pay for Success)-.
  • Dur a terme avaluacions d’efectivitat de programes que incideixin sobre un mateix outcome d’interès, i valorar posteriorment de forma comparada la seva efectivitat i la relació cost-efectivitat.
  • Realitzar activitats que millorin la capacitat avaluadora interna de departaments i agències del govern, i en especial impulsar la figura d’un responsable intern de l’avaluació. Aquesta responsabilitat hauria de ser assumida per un alt funcionari del departament o agència i incloure, entre altres, les funcions de planificació i gestió interna de l’avaluació, supervisió d’avaluacions externes, garantir la independència i rigor de les avaluacions i vetllar per la utilització dels resultats en la presa de decisions.

Aquestes directrius s’afegeixen a les establertes per l’OMB sobre la mateixa qüestió els anys 2011 i 2012, i fan referència a l’exercici pressupostari de 2014, que als Estats Units comença l’octubre de 2013 i es tanca el mateix mes de l’any següent.

Més informació

Font: OMB