dl., 02/09/2013 - 14:33

Nou centre de recerca en polítiques educatives a Noruega

El mes de maig de 2013 es va posar en marxa el Norwegian Knowledge Centre for Education, adscrit al Research Council of Norway. El nou centre de recerca té com a missió principal identificar i difondre de forma sintètica, mitjançant una base de dades, els resultats de treballs de recerca d’alta qualitat en l’àmbit educatiu realitzats a Noruega i a l’entorn internacional. 

El Centre haurà d’identificar mancances de coneixement i tractar de donar-hi resposta a través de la recerca disponible, fent accessibles els resultats a les autoritats educatives de Noruega i a la comunitat acadèmica. Per assolir les seves finalitats, el centre treballa en col·laboració amb el Norwegian Directorate for Education and Training, que és una agència executiva del govern, responsable de l’educació primària i secundària i adscrita al Ministeri d’Eduació i Recerca. També col·labora amb altres agències del govern competents en qualitat en l’educació (NOKUT – Norwegian Agency for Quality Assurance), amb la comunitat educativa i amb centres de recerca. 

Més informació