Vés al contingut

Moving Beyond GDP: New Regional Social Progress Index

S'ha presentat, per sotmetre-ho a l’opinió del púbic, el projecte d'Índex de Progrés Social Regional que té per funció mesurar  el progrés social de 272 regions europees, en combinació amb les mesures tradicionals de progrés econòmic. L'índex puntua  en una escala de 0 a 100 el resultat  absolut en cadascun dels 50 indicadors inclosos per mesurar els components de l'índex. Així mateix,  reflecteix els punts forts i febles de regions amb uns resultats econòmics similars.

Més informació >>

FONT: Comissió Europea. InfoRegio