dj., 07/07/2016 - 11:28

The Methods Lab

The Methods Lab és un espai impulsat per ODI, BetterEvaluation i el Ministeri australià d’Afers Exteriors que pretén desenvolupar, assajar i institucionalitzar aproximacions flexibles a l’avaluació d’impacte. De forma més precisa, es centra en aquelles intervencions que són més complicades d’avaluar degut a la seva diversitat i complexitat, les quals no es poden avaluar amb les tècniques habituals d’avaluació de l’efectivitat. 

FONT: The Methods Lab