Vés al contingut

Memòria d’activitats 2011

El passat 21 de març, el Consell Rector d’Ivàlua va aprovar la Memòria d’activitats 2011  de l’Institut, que ja està disponible al portal de recursos per a l’avaluació i a Issuu. Es tracta del tercer balanç d’activitats que presenta Ivàua des que es va posar en funcionament l’any 2008.

El text inclou  també una síntesi de les principals actuacions dutes a terme per l’Institut en el període 2008 – 2011, en les línies d’avaluació, formació i recursos, promoció, comunicació de resultats i seguiment de l’avaluació.