dv., 29/10/2010 - 12:53

L’avaluació del PIRMI 1998 – 2008 rep un premi de la Sociedad Española de Evaluación

L’avaluació del PIRMI (Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció) 1998- 2008, dirigida per David Casado, doctor en Economia i analista de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), ha obtingut el I Premi d’investigació en avaluació de polítiques publiques Carlos Román del Río, atorgat per la Sociedad Española de Evaluación.  L’equip avaluador ha estat format també per Jaume Blasco, analista d’Ivàlua i Lluís Ferrer com a col·laborador extern. L’avaluador ha estat cofinançat pel  Departament de Treball de la Generalitat, a través del Fons Social Europeu, i per Ivàlua. 

 

L’avaluació dels Plans d’Ocupació gestionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya, dirigida pel també analista de l’Institut, Jaume Blasco, ha quedat finalista.

 

Al premi sobre avaluació de polítiques públiques - que es lliurarà a la Universitat de Sevilla el proper 19 de novembre - optaven vuit treballs de  diferents territoris de l’Estat ( Barcelona, Navarra, Almería, Sevilla, Madrid, Cartagena i Granada ) i amb orígens diversos, d’universitats, consultores i organismes públics.

 

L’estudi guanyador va avaluar la situació de 60.500 unitats familiars catalanes receptores del PIRMI durant els anys 1998 – 2008. Segons les conclusions: un 38% de les sortides del PIRMI es produeix per inserció laboral  i un 41% de les llars  beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció  a Catalunya  s’està menys de 2 anys rebent aquesta renda social. El 28% de les llars abandona el PIRMI després de dos anys d’estada i un 24,5, un cop passats 6 anys, encara  tenen necessitat d’aquest ajut per sobreviure. Els autors  apunten la necessitat de desdoblar el PIRMI en dos programes diferents, un de caràcter social i un altre de retorn al mercat de treball, per millorar les possibilitats d’inserció laboral de la població amb dificultats.