Vés al contingut

L’Agència Estatal d’Avaluació i Qualitat (AEVAL) ha publicat tres nous informes d’avaluació

L’Agència Estatal d’Avaluació i Qualitat ha publicat  l’Informe d’avaluació del Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica 2008-2012. Aquesta avaluació segueix el mandat establert el 12 juliol 2013 pel Consell de Ministres i té per objecte el Pla d'Acció d'Estalvi i Eficiència Energètica 2008-2012 en el Sector de l'Edificació, afectat després del transport, pel major nombre de mesures posades en marxa i donat l'important pes que el consum d'energia té al mateix, el mandat se centra fonamentalment en l'avaluació sobre l'eficàcia de les mesures establertes per a aquest Sector en aquest Pla, així com en la implementació i en els resultats obtinguts.

A banda d’aquest informe l’Agència n’ha publicat recentment dos més. Un sobre l’activitat desplegada per les Agències estatals durant el 2013 i els seus compromisos per a la millora de la qualitat dels serveis prestats als ciutadans i l’altre que es tracta del darrer lliurament de l’informe anual sobre la percepció de la qualitat als serveis públics a Espanya, titulat “Qualitat i sostenibilitat dels serveis públics”, on s’hi destaca que la importància dels serveis públics continua creixent a ulls dels ciutadans, al mateix temps que es generalitza l'opinió que és essencial que s'avaluï la qualitat dels mateixos i que per això hi ha d'haver organismes especialitzats.

FONT: AEVAL