dv., 29/04/2011 - 12:35

La Comissió Europea publica un pla plurianual d’avaluacions relatives als seus serveis

El document, publicat el mes de març de 2011 i descarregable al web de la Secretaria General de la Comissió, proporciona una visió general sobre les avaluacions previstes pels serveis interns de la Comissió en el marc de les planificacions respectives. Inclou avaluacions retrospectives intermèdies i finals de programes en els àmbits d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Canvi Climàtic, Educació i Cultura, Ocupació i Afers Socials, Energia, Empresa, Salut i Consum, Ajuda Humanitària, Justícia, Recerca, Mobilitat i Transport, Política Regional i Comerç, entre altres. 

En cada cas es detallen les avaluacions previstes per diferents programes de cada àrea, així com la tipologia d’avaluació. L’abast temporal de la previsió d’avaluacions varia segons el servei, arribant a 2015 i 2017 en alguns casos. No s’hi inclouen, però, avaluacions de tipus prospectiu (ex-ante o Impact Assessments). 
FONT:  Comissió Europea