Vés al contingut

Jornada Internacional "La intuïció no és suficient. Innovació basada en evidències: el paper de l'avaluació i dels experiments socials"

Ivàlua organitza, amb el suport de l’Obra Social “la Caixa” una Jornada Internacional sota el títol "La intuïció no és suficient. Innovació basada en evidències: el paper de l'avaluació i dels experiments socials", que se celebrarà a Barcelona el proper 26 de setembre. 

La Jornada té per objectiu presentar i sotmetre a discussió els conceptes d’innovació basada en evidències i d’experiments socials, així com iniciatives per a la institucionalització d’aquestes pràctiques a Europa i als Estats Units, tant en el sector públic com en el tercer sector. En darrera instància, es pretén obrir el debat sobre l’oportunitat d’adoptar aquestes pràctiques a Catalunya i sobre la forma de fer-ho, tant pel que fa als sectors a prioritzar –educació, serveis socials, promoció econòmica...- , com als actors i els instruments a emprar. 

Més informació