dc., 10/05/2017 - 10:53

Ivàlua publica l’informe “Les polítiques familiars: instruments, impactes i reptes d’avaluació”, elaborat per Miquel Àngel Alegre, analista d’Ivàlua, i impulsat pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

Aquest document resumeix els principals continguts del dossier d’avaluació “Les polítiques familiars: modalitats, impacte i reptes per a Catalunya”, l’objectiu del qual és contribuir a informar la discussió sobre les polítiques familiars i permetre així avançar cap a unes intervencions més efectives i eficients. Amb aquest propòsit, es revisa l’evidència internacional acumulada sobre l’efectivitat de diferents instruments de política familiar. Ens fixem, per tant, en aquells instruments que han estat objecte d’avaluacions rigoroses d’impacte.

Consulta l'informe complet de l'avaluació seguint aquest enllaç >>>

O el resum executiu seguint aquest enllaç >>>