dv., 16/06/2017 - 15:41

Ivàlua i l’Escola d’Administració Pública signen un conveni per avançar en l’avaluació de polítiques públiques a Catalunya

El director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, Agustí Colomines, i el President del Consell Rector de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, Frederic Udina, han signat avui un conveni marc de col·laboració entre ambdues institucions que estableix la seva voluntat de col·laboració per desenvolupar actuacions orientades a la promoció de l’avaluació de polítiques públiques.

L’acte de signatura ha tingut lloc avui a les 10:30h a la sala del Consell de l’Escola de l’Administració Pública de Catalunya i ha comptat amb la presència de representants de les dues institucions.

El conveni neix en un context de coincidència de les línies estratègiques d’ambdues institucions, orientades a respondre a les exigències i demandes polítiques i socials del segle XXI, que passen per millorar la governança, la transparència i l’avaluació i, en particular, l’avaluació de les polítiques públiques.

Per aquest motiu, en el conveni es comprometen a col·laborar en el desenvolupament de projectes en el marc de les següents àrees d’interès:

  • Difusió dels beneficis de l’avaluació de polítiques públiques i de la generació d’evidències per part dels poders públics.
  • Suport tècnic i assessorament per a la millora en l’avaluabilitat de les polítiques públiques.
  • Formació especialitzada en avaluació de polítiques públiques com a element de promoció de l’avaluació.
  • Col·laboració en projectes i accions concretes destinades a incorporar l’avaluació al dia a dia del personal al servei de l’administració pública.

Aquesta col·laboració ja s’ha començat a materialitzar per mitjà de tres projectes diferents. En primer lloc, s’està duent a terme un estudi sobre les competències dels directius i directives públiques a Catalunya, entre les quals s’identifiquen competències d’avaluació, d’ús de l’evidència i de gestió orientada a resultats. En segon lloc, es durà a terme una proposta d’indicadors d’implementació i de resultats pel seguiment del Màster en Direcció Pública de l’EAPC. Finalment, es col·laborarà per millorar la presència de l’avaluació en les activitats de recerca en matèria d’administració pública.  

Les dues institucions col·laboren des de fa temps en actuacions orientades al desenvolupament de l’avaluació de les polítiques públiques, especialment en el marc de les formacions que imparteixen sobre gestió pública i avaluació.

Aquest conveni permet fer un pas endavant envers la institucionalització de l’avaluació, de manera que es creïn les condicions per incorporar la pràctica de l’avaluació de manera transversal en el sector públic. L’objectiu és que l’avaluació dels programes i polítiques sigui un element central en la tasca dels treballadors públics, que es promogui l’aprenentatge en base als seus resultats i es posi en pràctica el coneixement generat a l’hora de donar resposta a les necessitats i reptes socials. Tot plegat ha de servir per enfortir el sector públic, facilitant que es facin polítiques i programes més eficaces i eficients, i fomentant la transparència i la rendició de comptes de les administracions.