Vés al contingut

Informe d’avaluació sobre gestió i funcionament de les demarcacions de costes per a la protecció del domini públic marítim-terrestre – AEVAL

L’ Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) ha publicat l’informe “Evaluación de la Gestión y Funcionamiento de las Demarcaciones de Costas para la Protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre en la perspectiva de su adecuación tanto a la Directiva Marco de Agua como a la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina”.


L’avaluació respon a la necessitat de "conèixer el grau de progrés assolit a Espanya en els treballs previs a la implantació de la Directiva Marc sobre l'Estratègia Marina així com les actuacions a desenvolupar per adaptar les Demarcacions de Costes als requeriments d'aquesta Directiva " i s’emmarca en l'Estratègia Espanyola de Desenvolupament Sostenible (EEDS), que explicita la necessitat que algunes de les seves polítiques hagin de ser avaluades per l'Agència anualment.

FONT: Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL)