Vés al contingut

The impact of training-intensive labour market policies on labour and educational prospects of NEETs: evidence from Catalonia (Spain)

Miquel Àngel Alegre, David Casado, Jordi Sanz i Federico A. Todeschini, analistes d’Ivàlua, han publicat un article titulat “The impact of training-intensive labour market policies on labour and educational prospects of NEETs: evidence from Catalonia (Spain)” al número especial “Education to Employment: Complicated Transitions in a Changing World” de la revista “Educational Research”.

Aquest article avalua l'impacte de dues variants del Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Mitjançant la tècnica del matching, es combina informació d’una base de dades amb continguts provinents del SOC i de la Seguretat Social, comparant participants en cada programa amb aturats no participants similars i se’n fa un seguiment laboral i educatiu durant els 3 anys posteriors a l’acabament del programa, atès que aquests programes tenen l’objectiu d’una banda de possibilitar una inserció sociolaboral i de l’altra ampliar les seves competències bàsiques perquè puguin seguir els seus estudis.

Els resultats mostren que cap de les dues polítiques són eficaces en l'augment de les perspectives laborals dels participants. Per contra, són significativament eficaces en el retorn dels joves a l'educació reglada, encara que aquest retorn no es tradueixi després en millors taxes de graduació. L'impacte educatiu positiu identificat es concentra entre els 16 i els 18 anys d'edat, mentre que els efectes són nuls o fins i tot negatius per a tots els altres grups d'edat.